Nytt initiativ för att skydda världens hav

Sverige har tillsammans med Fiji och ett antal små ö-nationer tagit ledarskap kring att uppnå FN:s hållbarhetsmål nr 14 om att skydda haven.

Ekocenter i Gävleborg!

Gävleborgs län
Miljöpartiets förslag om att inrätta ett Ekocenter i Gävleborg har nu blivit verklighet. Under 2016 kommer region Gävleborg att inrätta ett Ekocenter och förstärka arbetet med hållbarhetsfrågor.

Stadsodling i Sala

Greater Manchester
Sala blir en grönare stad och fler får chans att odla när kommunen satsar på stadsodling.
add Visa fler loop