Barnomsorg på helger och kvällar

Gotlands län
Ett av de första besluten när den rödgröna majoriteten på Gotland tillträdde efter valet 2010 var att erbjuda föräldrar barnomsorg på obekväm arbetstid.

Klamydia minskar drastiskt på Gotland

Gotlands län
Gotland har länge toppat statistiken över antalet klamydiafall. Efter en målmedveten satsning för att få killar att testa sig minskar sjukdomen drastiskt.

Södra Hällarna blir kommunalt naturreservat

Gotlands län
Efter en lång politisk strid är nu Södra Hällarna i Visby ett kommunalt naturreservat. Det före detta militära området har blivit ett strövområde med stor artrikedom och unika naturvärden.
add Visa fler loop