Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Våtmarker kring dricksvattentäkter

Vattenbristen på Gotland är akut. Ett återskapande av våtmarker i närheten av drickvattentäkter är ett viktigt steg och nu inleds arbetet i samarbete med myndigheten SGU.

Gotland har fått för lite nederbörd under lång tid och enligt SMHI:s prognoser väntar än värre torka framöver. Torkan har tillsammans med ett utdikat landskap och en berggrund som inte håller kvar vattnet skapat en situation som blivit allt mer allvarlig.

Miljöpartiet vill se en lång rad lösningar på problemet. Bland annat måste nederbörden tas om hand och hållas kvar, när den väl kommer. Att återskapa våtmarker är ett sätt och i december 2015 fick Miljöpartiet igenom kravet att satsa på våtmarker i närheten av befintliga dricksvattentäkter. Nu är arbetet inlett genom ett samarbete med Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Bild: Linnea Nilsson (CC BY-NC)

Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 (gotland.se)

Publicerad: 13 juni 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Gotland

Färre tonårsaborter på Gotland

Gotlands län
Gotland har länge legat högt vad det gäller tonårsaborter. Under de senaste åren har trenden vänt och antalet minskat kraftigt från 48 till 30 per år.

Mer vegetarisk mat i skolorna

Gotlands län
Sedan fyra år serveras mer vegetarisk mat i de gotländska skolorna. Minst en dag varannan vecka måste eleverna bjudas på en helvegetarisk måltid.

Giftfria förskolor på Gotland

Gotlands län
I november 2015 togs beslut om att göra de gotländska förskolorna fria från gift. Gamla plastleksaker och elektronik har rensats bort och kemikalier har bannlysts.

I samma ämne

Sveriges Miljöbästa kommun

Västerås
Aktuell Hållbarhet har idag presenterat 2016 års miljörankning av Sveriges kommuner, etta ligger Västerås, där MP är med och styr för tredje mandatperioden i rad.

Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner

Gävleborgs län
Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner. Miljöpartiet har drivit att Gävleborg ska gå med i Sveriges Ekokommuner sedan 2013 – ett förslag som nu blir verklighet.

Fler marina skyddade områden

Regeringen förstärker anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö med 15 miljoner kronor år 2017.