Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Västerås stärker kemikaliearbetet med EU-stöd

Västerås ska minska användningen av farliga kemikalier i sin egen verksamhet, ställa krav vid upphandlingar, skydda barnen och öka kunskapen hos konsumenter.

Västerås stads kommunfullmäktige antog i december 2014 en handlingsplan för hur Västerås stad ska minska den egna kemikalieanvändningen och arbeta för en giftfri miljö i Västerås. Nu har också Västerås stad beviljats medel från och med 2016 från EU-programmet Interreg Baltic Sea Region för att komma vidare med kemikaliearbetet.

Handlingsplanen handlar främst om att Västerås stad ska minska användningen av farliga kemikalier i sin egen verksamhet, ställa krav vid upphandlingar, skydda barnen och öka kunskapen hos konsumenter.

- I dag vet vi att alla utsätts för kemikalier och att insatser behövs inom många områden. Med handlingsplanen har vi fått verktyget för hur Västerås stad ska kunna arbeta aktivt med att ta bort farliga kemikalier, säger Marléne Tamlin, kommunalråd och ordförande i Miljö- och konsumentnämnden. I ett första steg ska förvaltningar och bolag inventera och dokumentera alla klassificerade kemikalier i sin verksamhet, och sedan arbeta med att ta bort de som bedöms som särskilt farliga.

I arbetet med att minska exponeringen för farliga ämnen i barnens vardag ska en inventering av leksaker, möbler, köksredskap med mera som används i förskolemiljön göras och bytas ut. Staden ska också arbeta för att byggvaror och produkter som används vid renovering och nybyggnation av förskolor ska vara bättre ur kemikaliehänseende.

Nu har Västerås erhållit EU-medel med syfte att minska tillförseln av miljögifter till Östersjön. Västerås stad får preliminärt 1 500 000 kr fördelat på tre år för projektet NonHazCity. Ansökan är ett samarbete mellan olika organisationer och kommuner i flera länder, bland annat från Estland, Polen, Finland, Tyskland och Sverige.De åtgärder som Västerås stad har sökt, och fått beviljat pengar för, handlar om att ställa kemikaliekrav vid upphandling, minska farliga kemikalier i förskolan samt informationsåtgärder inom området bekämpningsmedel.

Foto: Michael Porter (cc by-nc-nd 2.0)
https://www.flickr.com/...

35 projects approved in first call (interreg-baltic.eu)

Publicerad: 09 dec 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Västerås

Sveriges Miljöbästa kommun

Västerås
Aktuell Hållbarhet har idag presenterat 2016 års miljörankning av Sveriges kommuner, etta ligger Västerås, där MP är med och styr för tredje mandatperioden i rad.

Bättre för cyklister och gående i Västerås

Västerås
Dagarna då cyklister måste trängas med bilister på Tunbytorpsgatan i Västerås är över. Nu ska ska vägen bli cykelväg.

Prisbelönt mat i Västerås skolor och äldreboenden

Västerås
Med projektet Framtidens mat blev Västerås utnämnd till årets skolmatskommun 2015.

I samma ämne

På väg mot giftfria vardagsmiljöer för barn

Lund
Genom kemikalieinventering och utbildning av personal skapas giftfri vardagsmiljö för barnen i Lund.

Sveriges Miljöbästa kommun

Västerås
Aktuell Hållbarhet har idag presenterat 2016 års miljörankning av Sveriges kommuner, etta ligger Västerås, där MP är med och styr för tredje mandatperioden i rad.

Skatt för att minska farliga kemikalier i hemmet

Regeringen föreslår en skatt på vissa vardagliga varor som innehåller farliga kemikalier.