Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Västerås säger nej till fossila investeringar

I juni 2015 antog Västerås en ny finanspolicy som innebär att kommunen ska sluta placera pengar i den fossila industrin.

Västerås nya finanspolicy säger nej till placeringar i den fossila industrin. Kommunen har skärpt skrivningarna som avser hur staden förvaltar sina medel i Pensionsfonden och Kulturfonden. Sedan tidigare fanns skrivningar om att utöver ekonomiska bedömningar ska även hänsyn tas till samhälle och miljö. Det som ändrats nu är att även direkta aktieinnehav i bolag som ägnar sig åt gas- eller oljeproduktion stoppas. Västerås stad har knappt 800 miljoner kronor i sin Pensionsfond och ca 150 miljoner kronor i Kulturfonden. Det handlar alltså om mycket pengar som ska placeras.

Hur gick det till för att få igenom beslutet om fossilfria placeringar i er kommun?
- Jag är ekologisk ekonom och för mig har detta varit en hjärtefråga ända sedan jag kom in i kommunpolitiken 2010, säger Marléne Tamlin, gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet i Västerås.
- Jag har drivit de här frågorna i kommunstyrelsen och fått stöd för det från våra samarbetspartier både under förra och den här mandatperioden vilket jag tycker är mycket glädjande. Jag tycker också att stadens ekonomer har varit lyhörda för den politiska viljan i de här frågorna. Det fanns en viss oro från början hos ekonomerna om hur man skulle kunna ställa ett hundraprocentigt krav på fossilfria placeringar då det kan vara svårt att hitta fonder som helt uppfyller det. Vi hittade en skrivning som säger att aktiefonder med små innehav, mindre än 1 % av fondernas totala värda, av fossilrelaterade aktier är tillåtna, men fossilfria fonder ska prioriteras om avkastning och risk på jämförbar nivå. Då kunde vi enas om att det var möjligt att göra denna divestering, säger Marléne Tamlin.

Så varför är den här frågan så viktig?
- Att investera i fossilindustri är inte bara ett hot mot klimat och miljö, och därmed vilket samhälle som egentligen finns kvar att gå i pension i, det är också en stor finansiell risk och dålig affär, med tanke på att minst 80% av funnen kol, olja och gas måste bli kvar under marken om vi ska lyckas med våra ambitioner att hålla uppvärmningen under 2 grader.
- Precis som vi som kommun är en stor konsument som genom tuffa krav i upphandlingspolicyn använder vår konsumentmakt för att påverka marknaden mot en hållbarare utveckling, ska vi ta uppdraget att förvalta västeråsarnas finansiella tillgångar på största allvar. Jag är därför mycket stolt och glad att vi genom de föreslagna formuleringarna i finanspolicyn fastslår att vi ska divestera för en fossilfri finansförvaltning. Det är både tryggt för västeråsarnas pengar och framtid och hjälper till att skapa en tydlig efterfrågan på finansmarknaden så att även vi vanliga småsparare snart ska kunna välja ett hållbart sparande, säger Marléne Tamlin.

Finns det mer kvar att göra nu eller är ni nöjda?
- Det finns massor att göra men detta är ett mycket viktigt steg. Vi kommer nu att gå vidare med att också se över och göra liknande skrivningar för våra donationsstiftelser. Eftersom beslut om donationsstiftelserna beslutas i kommunstyrelsen behövde vi först ha ett beslut om finanspolicyn i fullmäktige för att kunna gå vidare med dessa och då kunna hänvisa till att donationsmedel ska förvaltas på samma sätt som stadens egna medel, säger Marléne Tamlin.

Foto: Stephen Melkisethian (cc by-nc-nd 2.0)
https://www.flickr.com/...

Beslut: Finanspolicy för Västerås kommunkoncern 2015 (pdf) (vasteras.se)

Publicerad: 09 dec 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Västerås

Sveriges Miljöbästa kommun

Västerås
Aktuell Hållbarhet har idag presenterat 2016 års miljörankning av Sveriges kommuner, etta ligger Västerås, där MP är med och styr för tredje mandatperioden i rad.

Bättre för cyklister och gående i Västerås

Västerås
Dagarna då cyklister måste trängas med bilister på Tunbytorpsgatan i Västerås är över. Nu ska ska vägen bli cykelväg.

Prisbelönt mat i Västerås skolor och äldreboenden

Västerås
Med projektet Framtidens mat blev Västerås utnämnd till årets skolmatskommun 2015.

I samma ämne

Energieffektiviseringar i Karlstad

Karlstad
I början av mandatperioden 2006-2010 avsatte den rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor, främst inriktat på energieffektivisering.

Finansinspektionen prioriterar hållbar utveckling

Den finansiella sektorn möter en rad utmaningar och nya risker i och med klimathotet. Nu blir hållbar utveckling ett prioriterat område för Finansinspektionen

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.