Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Unik satsning på E-hälsa i Skåne

Region Skåne har beslutat att göra en stor satsning inom e- och m-hälsoområde, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården.

I budgeten för 2017 finns mer än 200 miljoner kronor avsatta till satsningar och investeringar som kopplade till e-hälsa. Region Skåne har också antagit en strategi som innebär att Skåne ska vara ledande i landet på området. Därutöver har regionstyrelsen beslutat om att inrätta en tillfällig e-hälsoberedningen som kommer att ledas av Dolores Öhman, nytt miljöpartistiskt regionråd i Region Skåne. Beredningen startar sitt arbete efter årsskiftet.

– Jag ser verkligen fram emot att komma igång med arbetet. För mig handlar e-hälsa mycket om att sätta patienten i centrum, att med hjälp av tekniska hjälpmedel och innovationer möta hens behov på ett bättre sätt än vi gör idag. Det kan vara allt från hur man bokar tid med läkaren till att göra livet lättare för kroniskt eller långvarigt sjuka, säger Dolores Öhman.

http://www.kristianstad...

Foto: Miljöpartiet i Skåne

Dolores Öhman nytt regionråd med fokus på e-hälsa (mp.se)

Publicerad: 24 nov 2016

Nära Skåne

Regional plattform för elever som stöttar andra elever

Skåne län
Region Skåne samverkar med Lunds universitet för att etablera en regional plattform för samverkansinlärning.

Tank/laddstationer för hållbara drivmedel mellan Oslo och Hamburg

Skåne län
Det grönröda styret i Region Skåne har beslutat att regionen ska leda ett projekt för att möjliggöra hållbara transporter hela vägen från Oslo till Hamburg.

Kultur som stöd för barn på flykt

Skåne län
Kulturnämnden i Region Skåne stöttar bibliotek i Skåne för att ge människor på flykt större tillgång till kultur.

I samma ämne

Enköpings lasarett först ut med HBTQ-certifiering

Uppsala län
2016 blev Lasarettet i Enköping först i världen med en fullständig hbtq-certifiering.

Asylsökande vuxna kan söka privat tandvård

Uppsala län
Asylsökande vuxna ska i fortsättningen även kunna få tandvård hos privata tandläkare. Det har Vårdstyrelsen i Uppsala läns landsting beslutat.

Landstinget stöder projekt för att stärka ungas självkänsla

Uppsala län
Den psykiska hälsan hos unga runtom i Uppsala län behöver stärkas. Det anser landstinget, och har därför beslutat att stödja ett projekt för att stärka ungas självkänsla.