Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Unga tjejers självkänsla stärks

Unga tjejer som grupp utmärker sig genom en hög psykisk ohälsa. Genom nya samverkansprojekt vill MP i Skåne vända den negativa trenden.

För Miljöpartiet är det av största vikt att stärka den psykiska hälsan hos unga. Därför stöttar Region Skåne projekt och metoder som kan bidra till att stärka jämlika hälsa och skapa delaktighet på lika villkor.

Projektet LAB (Lära, Arbeta, Bo) vänder sig till flickor mellan 9-13 år och syftar till att stärka deras självförtroende och självkänsla. Det handlar bland annat om att ta plats i samhället och skapa medvetenhet kring sig själva och sina rättigheter och skyldigheter. Projektet drivs av Landskronahem och Stadsbiblioteket. Förhoppningen är att detta värdefulla arbete kan utvecklas, spridas till fler orter och på så sätt nå ut till ännu fler ungdomar.

Foto: Emil Samnegård

Lokala folkhälsosatsningar inom Region Skåne (PDF) (skane.se)

Publicerad: 06 april 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Region Skåne

Region Skåne utökar satsning på specialistsjuksköterskor

Akershus
Till hösten får ännu fler sjuksköterskor i Region Skåne möjlighet att gå en betald specialistutbildning.

Fiber till alla i Skåne och Blekinge

Akershus
Region Skåne investerar för att öka tillgången till snabbt bredband för hushåll och företag - en viktig fråga för näringsliv, demokrati, landsbygdsutveckling och offentlig service.

Kortare väg till jobb för utomeuropeiskt utbildade läkare och sjuksköterskor

Akershus
Region Skåne vill korta steget från nyanländ till nyanställd. Som ett steg i detta utökas och breddas snabbspåret till jobb för utomeuropeiskt utbildade läkare och sjuksköterskor.

I samma ämne

Sammanhängande och säkert cykelstråk genom Lunds stadskärna

Lund
Lund bygger ett sammanhängande cykelstråk genom stadskärnan – en del av det hållbara stadsbygget.

Förmånscykel för anställda i Nacka

Nacka
Nacka kommun erbjuder 4000 anställda en förmånscykel.

Rökfritt Kalmar län

Kalmar län
Landstinget i Kalmar län har anslutit sig till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Miljöpartiet har varit drivande i frågan och hade, som enda parti, med det som ett vallöfte 2014.