Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Sveriges Miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhet har idag presenterat 2016 års miljörankning av Sveriges kommuner, etta ligger Västerås, där MP är med och styr för tredje mandatperioden i rad.

"Tio år med MP i styret ger resultat!" säger Marléne Tamlin, gruppledare (MP), som varit med och drivit fram många av de frågor som nu ger poäng i rankingen, däribland projektet framtidens mat. "Självklart hade detta inte varit möjligt utan ett mycket gott samarbete med andra partier och ett fantastiskt arbete från kommunens tjänstemän. Det är genom gemensamma krafter i hela kommunen vi får ett fungerande och långsiktigt hållbarhetsarbete" fortsätter hon.

Andra delar av poängsättningen där MP varit drivande är bland annat upphandlingspolicy, vattenplan, fossilfria finanser, kemikalieplan, översiktsplan med mera. Flera av dessa finns här på gröna framsteg som enskilda inlägg för den som vill veta mer.

Foto: Stux (CC0)
https://pixabay.com/sv/...

Kommunrankning 2016 (kommunrankning.miljobarometern.se)

Publicerad: 08 aug 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Västerås

Bättre för cyklister och gående i Västerås

Västerås
Dagarna då cyklister måste trängas med bilister på Tunbytorpsgatan i Västerås är över. Nu ska ska vägen bli cykelväg.

Prisbelönt mat i Västerås skolor och äldreboenden

Västerås
Med projektet Framtidens mat blev Västerås utnämnd till årets skolmatskommun 2015.

Västerås stärker kemikaliearbetet med EU-stöd

Västerås
Västerås ska minska användningen av farliga kemikalier i sin egen verksamhet, ställa krav vid upphandlingar, skydda barnen och öka kunskapen hos konsumenter.

I samma ämne

Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner

Gävleborgs län
Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner. Miljöpartiet har drivit att Gävleborg ska gå med i Sveriges Ekokommuner sedan 2013 – ett förslag som nu blir verklighet.

Centrum för hållbart byggande

Regeringen inrättar ett centrum för hållbart byggande, som ska ha fokus på renovering med användning av mer hållbara material.

Ekocenter i Gävleborg!

Gävleborgs län
Miljöpartiets förslag om att inrätta ett Ekocenter i Gävleborg har nu blivit verklighet. Under 2016 kommer region Gävleborg att inrätta ett Ekocenter och förstärka arbetet med hållbarhetsfrågor.