Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Strategi för hållbar konsumtion

Regeringen lanserar en strategi för hållbar konsumtion.

En stor del av den negativa miljö- och klimatpåverkan kommer från vår privata konsumtion. För att konsumtionen ska bli mer hållbar måste vi förändra vad och hur vi konsumerar.

I budgetpropositionen för 2017 lanserar regeringen en strategi för hållbar konsumtion. Strategin handlar bl.a. om satsningar på ökad kunskap och information till konsumenter, ekonomiska styrmedel som gör det billigare att reparera våra varor, satsningar på hur vi kan använda våra resurser mer effektivt, regler som gör att företag ska rapportera hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och möjligheter för konsumenter att jämföra fonders hållbarhetsarbete.

En viktig del i strategin är ett uppdrag till Konsumentverket om att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion. Forumet kommer att arbeta brett med många aktörer i samhället och ta fram förslag och sprida goda exempel på hur konsumtionen kan bli mer hållbar. Konsumentverket får 43 miljoner kronor fram till 2020 för arbetet med miljösmart konsumtion.

Nu lanserar regeringen en strategi för hållbar konsumtion (aktuellhallbarhet.se)

Publicerad: 08 nov 2016

I samma ämne

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.

Skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Regeringen inför ett skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror. Då blir det billigare att reparera istället för att slänga och köpa nytt.

Förmånscykel för anställda i Nacka

Nacka
Nacka kommun erbjuder 4000 anställda en förmånscykel.