Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Större motstånd mot våldsbejakande extremism

Fler åtgärder behövs för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism.

I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Foto: Ginny (cc by-sa 2.0)
https://www.flickr.com/...

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

I samma ämne

Sveriges Miljöbästa kommun

Västerås
Aktuell Hållbarhet har idag presenterat 2016 års miljörankning av Sveriges kommuner, etta ligger Västerås, där MP är med och styr för tredje mandatperioden i rad.

Fiber till alla i Skåne och Blekinge

Akershus
Region Skåne investerar för att öka tillgången till snabbt bredband för hushåll och företag - en viktig fråga för näringsliv, demokrati, landsbygdsutveckling och offentlig service.

Medieutredning tillsätts

En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser.