Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Större hänsyn till klimatrisker i finansiella sektorn

Regeringen har gett i uppdrag till finansinspektionen att redovisa bankernas riktlinjer för kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt att redovisa hur miljö- och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten på lång sikt.

De risker som kommer med klimatförändringarna tas inte tillräcklig hänsyn till i den finansiella sektorn. Regeringen har därför gett två uppdrag till finansinspektionen. Det första redovisas i november och ska redovisa bankernas riktlinjer för kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vid behov ska också förslag till åtgärder lämnas som kan inkluderas i bankernas styrning av kreditgivningsprocessen. Det andra uppdraget ska redovisa hur miljö- och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten på lång sikt samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att motverka negativa effekter på det finansiella systemet. Det sistnämna uppdraget ska redovisas i februari nästa år.

Foto: Susanne Nilsson (cc by 2.0)
https://www.flickr.com/...

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen (fi.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

I samma ämne

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.

Skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Regeringen inför ett skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror. Då blir det billigare att reparera istället för att slänga och köpa nytt.

Strategi för hållbar konsumtion

Regeringen lanserar en strategi för hållbar konsumtion.