Sänkta avgifter till kulturskolan

Stockholm
Tillgången till kultur och kulturskapande ska vara lika för alla barn och ungdomar – oavsett var i staden man bor. Sedan valet har avgifterna till Stockholms kulturskola halverats och 1500 nya platser har skapats.

Renare vatten

Stockholm
Stockholmarna ska känna sig trygga att det vatten vi har kring oss är rent. Därför görs nu insatser i 23 sjöar och vattendrag runtom i Stockholm för att vattnet ska bli bättre.

Fyra nya naturreservat

Stockholm
Stockholms gröna värden ska värnas – dels för att staden ska fortsätta vara trevlig att bo i men också för att behålla den biologiska mångfalden. Därför inrättas under mandatperioden minst fyra nya naturreservat.
add Visa fler loop