Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Skolkommission för att höja kunskapsresultaten

Skolkommissionen har regeringens uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

I de länder som har lyckats vända utvecklingen i skolan har de viktiga spelarna jobbat tillsammans mot gemensamma mål. Det har vi inte lyckats med i Sverige. Samtidigt har den politiska debatten ofta handlat om sådant som egentligen är lärarnas eller rektorernas ansvar. Det har lett till reformer som inte efterfrågats eller haft stöd av varken forskning eller av de som arbetar i skolan.

Regeringen har brutit med denna tradition. I Skolkommissionen samlas forskare och representanter från myndigheter, elevorganisationer, fackförbund och huvudmän för att utreda hur skolans långsiktiga utmaningar kan mötas.

Skolkommissionen ska i sina förslag utgå från de rekommendationer som kommit från OECD när de granskat svensk skola. Kommissionen ska bland annat analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och föreslå nationella målsättningar. Utifrån de nationella målsättningarna ska skolkommissionen lämna förslag till en långsiktig plan med utvecklingsområden och föreslå nödvändiga lagändringar. Uppdraget ska slutredovisas våren 2017.

Foto: Lucélia Ribeiro (cc by-sa 2.0)
https://www.flickr.com/...

Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 08 nov 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Nationella skolutvecklingsprogram

Regeringen har infört nationella skolutvecklingsprogram med kompetensutvecklings- och stödinsatser.

Lovskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola. Lovskola och läxhjälp är några exempel.