Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Skärpta klimatmål och klimatmiljard

Stockholm ska vara en stad som går före. Staden har det senaste året satt upp tuffare mål för klimatarbetet och avsätter en miljard för klimatarbetet. Målet är att Stockholm ska vara helt fossilfritt år 2040.

Stockholm satsar bland annat på solel, elfordon, energieffektivisering och klimatanpassning. Delmål om att stadens egen organisation liksom bilflottan ska vara fossilbränslefri 2030 har också antagits. Stockholm ligger långt efter andra städer när det gäller matavfallsinsamling och staden har ett nytt mål att gå från dagens 13 procent insamlat matavfall till 70 procent år 2020.

För detta arbete har Stockholms stad avsatt en klimatmiljard och anställt en Klimatgeneral centralt i staden.

Stockholms ambitiösa klimatarbete har genom samarbetet Compact of Mayors nu gett oss en plats ibland tio städer i världen som FN har pekat ut och som utmärker sig genom att arbeta målmedvetet mot global uppvärmning. Dessa är städer som har åtagit sig att kraftigt minska sina klimatutsläpp och ska gå före och visa vägen mot att nå en global klimatöverenskommelse på COP21 i Paris.

Foto: Mikaela Kotschack, miljöpartiet de gröna

mp.se/stockholm/klimat (mp.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Stockholm

Lönesatsning för ökad jämställdhet

Stockholm
Den 28 september 2015 höjdes lönerna för 7 099 personer anställda i Stockholms stad. Fyra av fem som idag får höjd lön är kvinnor. De flesta är barnskötare och vårdbiträden.

Cykelmiljard

Stockholm
För att förbättra för Stockholms cyklister avsätts en miljard de kommande fyra åren. Cykelbanorna ska bli säkrare och bredare och staden får fler cykelparkeringar.

Sänkta avgifter till kulturskolan

Stockholm
Tillgången till kultur och kulturskapande ska vara lika för alla barn och ungdomar – oavsett var i staden man bor. Sedan valet har avgifterna till Stockholms kulturskola halverats och 1500 nya platser har skapats.

I samma ämne

Centrum för hållbart byggande

Regeringen inrättar ett centrum för hållbart byggande, som ska ha fokus på renovering med användning av mer hållbara material.

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.

Skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Regeringen inför ett skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror. Då blir det billigare att reparera istället för att slänga och köpa nytt.