Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

SFI till föräldralediga i Skåne

Region Skåne kan nu erbjuda SFI-undervisning på öppna förskolan i Eslöv.

För Miljöpartiet är det viktigt att alla människor ges goda möjligheter att delta i samhället på lika villkor. Det är problematiskt när föräldralediga inte har möjlighet att läsa SFI, då de riskerar att komma efter i svenska språket och hamna i ett långvarigt utanförskap.

Nu har Folkhälsoberedningen beviljat medel till att erbjuda SFI-undervisning under vissa tider på öppna förskolan på Familjens hus i Eslöv. Det lockar en grupp som som tidigare inte nyttjat öppna förskolan i så stor utsträckning. En ytterligare positiv effekt är att familjerna nu besöker öppna förskolan även på andra tider i veckan vilket ökar integrationen och ger både barnen och föräldrarna en god start in i svenska samhället.

Publicerad: 06 april 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Region Skåne

Region Skåne utökar satsning på specialistsjuksköterskor

Akershus
Till hösten får ännu fler sjuksköterskor i Region Skåne möjlighet att gå en betald specialistutbildning.

Fiber till alla i Skåne och Blekinge

Akershus
Region Skåne investerar för att öka tillgången till snabbt bredband för hushåll och företag - en viktig fråga för näringsliv, demokrati, landsbygdsutveckling och offentlig service.

Kortare väg till jobb för utomeuropeiskt utbildade läkare och sjuksköterskor

Akershus
Region Skåne vill korta steget från nyanländ till nyanställd. Som ett steg i detta utökas och breddas snabbspåret till jobb för utomeuropeiskt utbildade läkare och sjuksköterskor.

I samma ämne

Vård på lika villkor i Gävleborg

Gävleborgs län
Region Gävleborg har beslutat att alla ska ha rätt till vård på lika villkor - oavsett vilka papper en person har.

Asylsökande vuxna kan söka privat tandvård

Uppsala län
Asylsökande vuxna ska i fortsättningen även kunna få tandvård hos privata tandläkare. Det har Vårdstyrelsen i Uppsala läns landsting beslutat.

Sammanhängande och säkert cykelstråk genom Lunds stadskärna

Lund
Lund bygger ett sammanhängande cykelstråk genom stadskärnan – en del av det hållbara stadsbygget.