Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Samverkan för bästa skola – statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar

Inom Samverkan för bästa skola gör Skolverket riktade insatser för att stödja utvecklingen i skolor med svåra förutsättningar. Idag har 40 huvudmän med skolor med låga resultat tecknat avtal och påbörjat arbetet med att höja resultaten, och fler skolor är på gång.

Staten behöver ta större ansvar för att höja resultaten i skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar. Inom Samverkan för bästa skola gör Skolverket riktade insatser för att stödja utvecklingen i skolor med svåra förutsättningar. Insatserna ska stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen, dvs. stödja huvudmännen med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.

Från 2016 och framåt satsas 600 miljoner kronor årligen på Samverkan för bästa skola, inklusive satsningarna på ökade lärarlöner i områden med svåra förutsättningar och obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Samverkan för bästa skola kommer från och med 2017 också att breddas till förskolan och förskoleklassen. Regeringen investerar därför ytterligare totalt 100 miljoner kronor över fyra år.

Foto: Lexie Flickinger (cc by 2.0)
https://www.flickr.com/...

Samverkan för bästa skola (regeringen.se)

Publicerad: 08 nov 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Nationella skolutvecklingsprogram

Regeringen har infört nationella skolutvecklingsprogram med kompetensutvecklings- och stödinsatser.

Lovskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola. Lovskola och läxhjälp är några exempel.