Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. HÀr kan du rösta pÄ dina favoriter bland gröna framsteg nÀra dig, i Sverige eller i vÀrlden.

Överraska mig!

Region SkÄne lockar nya investerare med gröna obligationer

Region SkÄne kommer att ge ut gröna obligationer för klimatvÀnliga investeringar. Beslutet Àr ett viktigt steg för att rikta ytterligare resurser till att stÀlla om till ett lÄngsiktigt hÄllbart samhÀlle.

Gröna obligationer utfÀrdades av VÀrldsbanken 2008 och innebÀr att pengar lÄnas till sÀrskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Obligationerna Àr ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar samtidigt som gröna utvecklingsprojekt tryggas.

I takt med att alltfler investerare integrerar miljö- och hÄllbarhetsfrÄgor i sina investeringsstrategier har intresset ökat för gröna obligationer, som lÄter investerarna placera sina pengar i projekt som Àr miljö- och klimatvÀnliga. Genom beslutet att införa obligationerna breddas Region SkÄnes investerarbas inför kommande stora investeringar i regionen, samtidigt som verksamheten fÄr ytterligare incitament att tÀnka hÄllbart och energieffektivt.

Region SkÄne behöver nu ta fram ett grönt ramverk som specificerar vad som ska ingÄ i underlaget för obligationerna och vilka kriterier som ska uppfyllas för projekten. Det kan till exempel handla om klimatförbÀttrande investeringar som energiförbrukning eller utslÀpp av koldioxid. Dessutom ska ocksÄ en uppföljning och rapportering offentliggöras pÄ hemsidan varje Är, sÄ att investerare kan följa projekten och se att de utförs i enlighet med ramverket.

De projekt som i dagslÀget kan vara aktuella för att finansieras med gröna obligationer Àr de nyligen genomförda investeringarna i rÀttspsykiatriskt centrum i Trelleborg, pÄgÄende investeringar i den kommande miljöklassade sjukhusbyggnaden i Malmö, inköp av pÄgatÄg och kommande investeringar i tÄgdepÄ, spÄrvagnar och spÄrvagnsdepÄer.

Bild: Emil SamnegÄrd, Miljöpartiet de gröna (cc by 2.0)

Region SkÄne lockar nya investerare med gröna obligationer (mynewsdesk.com)

Publicerad: 10 maj 2016
Ändrad: 26 okt 2016

NÀra Region SkÄne

Region SkÄne utökar satsning pÄ specialistsjuksköterskor

Akershus
Till hösten fÄr Ànnu fler sjuksköterskor i Region SkÄne möjlighet att gÄ en betald specialistutbildning.

Fiber till alla i SkÄne och Blekinge

Akershus
Region SkÄne investerar för att öka tillgÄngen till snabbt bredband för hushÄll och företag - en viktig frÄga för nÀringsliv, demokrati, landsbygdsutveckling och offentlig service.

Kortare vÀg till jobb för utomeuropeiskt utbildade lÀkare och sjuksköterskor

Akershus
Region SkÄne vill korta steget frÄn nyanlÀnd till nyanstÀlld. Som ett steg i detta utökas och breddas snabbspÄret till jobb för utomeuropeiskt utbildade lÀkare och sjuksköterskor.

I samma Àmne

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk FörsÀkring och Fondbolagens Förening.

Skatteavdrag för reparationer och underhÄll av vitvaror

Regeringen inför ett skatteavdrag för reparationer och underhÄll av vitvaror. DÄ blir det billigare att reparera istÀllet för att slÀnga och köpa nytt.

Strategi för hÄllbar konsumtion

Regeringen lanserar en strategi för hÄllbar konsumtion.