Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Vård på lika villkor i Gävleborg

Region Gävleborg har beslutat att alla ska ha rätt till vård på lika villkor - oavsett vilka papper en person har.

Miljöpartiet i Gävleborg har länge drivit att alla i regionen ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård.

Ett förslag från MP innebar att regionen skulle ge de som stadigvarande befinner sig i Gävleborg rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel. Ett förslag som nu blir verklighet.

På regionfullmäktige i februari 2016 beslutades att Region Gävleborg kommer ge planerad vård till asylsökande och papperslösa som permanent befinner sig i länet, på liknande sätt som redan sker i Sörmland och Östergötland.

Allas rätt till vård är både en etisk och moralisk fråga. För såväl vårdsökande som personal. Personalen ska slippa sortera människor utifrån ursprung, och de ska slippa stå inför dilemmat att avgöra vilken vård som kan anstå.

Miljöpartiet i Gävleborg kommer att fortsätta arbetet för en human och likvärdig vård. För att naturens läkande kraft ska utnyttjas i folkhälsoarbetet och i hälso- och sjukvården, för att vårdföretagens vinster ska återinvesteras i verksamheten, för att öka användandet av e-hälsa och för att Region Gävleborg påbörjar ett smittskyddsarbete i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning om sprututbyte.

Foto: Stux (CC0 Public Domain)
https://pixabay.com/sv/...

Publicerad: 11 mars 2016
Ändrad: 28 feb 2017

Nära Gävleborg

Bussarna i Gävleborg blir fossilfria

Gävleborgs län
Från hösten 2016 blir kollektivtrafiken i Region Gävleborg fossilfri till 97 %.

Ett första steg mot solceller i Gävleborg

Gävleborgs län
Miljöpartiets förslag blir verklighet - Gävleborg ser över möjligheten att installera solceller på regionens fastigheter.

Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner

Gävleborgs län
Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner. Miljöpartiet har drivit att Gävleborg ska gå med i Sveriges Ekokommuner sedan 2013 – ett förslag som nu blir verklighet.

I samma ämne

Asylsökande vuxna kan söka privat tandvård

Uppsala län
Asylsökande vuxna ska i fortsättningen även kunna få tandvård hos privata tandläkare. Det har Vårdstyrelsen i Uppsala läns landsting beslutat.

Rökfritt Kalmar län

Kalmar län
Landstinget i Kalmar län har anslutit sig till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Miljöpartiet har varit drivande i frågan och hade, som enda parti, med det som ett vallöfte 2014.

Kortare väg till jobb för utomeuropeiskt utbildade läkare och sjuksköterskor

Akershus
Region Skåne vill korta steget från nyanländ till nyanställd. Som ett steg i detta utökas och breddas snabbspåret till jobb för utomeuropeiskt utbildade läkare och sjuksköterskor.