Mer kollektivtrafik

Regeringen investerar i stadsmiljöavtal som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt.

Fler elbilar och elbussar

Mer pengar på elbilar, ny premie för elbussar och förlängning av skatterabatt för vissa miljöbilar.

Klimatklivet

Regeringen avsätter 600 miljoner kronor per år till kommunernas och regionernas klimatarbete.
add Visa fler loop