Centrum för hållbart byggande

Regeringen inrättar ett centrum för hållbart byggande, som ska ha fokus på renovering med användning av mer hållbara material.

Fler elbilar och elbussar

Mer pengar på elbilar, ny premie för elbussar och förlängning av skatterabatt för vissa miljöbilar.

Klimatklivet

Regeringen avsätter 600 miljoner kronor per år till kommunernas och regionernas klimatarbete.
add Visa fler loop