Historisk enighet: All el ska bli förnybar!

Miljöpartiet och den gröna rörelsen har länge arbetat för 100 procent förnybar energi. Därför är vi glada att presentera en historisk överenskommelse mellan fem partier med ett tydligt mål att all svensk el ska bli förnybar!

Fler marina skyddade områden

Regeringen förstärker anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö med 15 miljoner kronor år 2017.

Fler elbilar och elbussar

Mer pengar på elbilar, ny premie för elbussar och förlängning av skatterabatt för vissa miljöbilar.
add Visa fler loop