Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

På väg mot giftfria vardagsmiljöer för barn

Genom kemikalieinventering och utbildning av personal skapas giftfri vardagsmiljö för barnen i Lund.

När ett barn sitter i en soffa på en förskola och leker ska självklart varken soffan eller leksakerna innehålla farliga kemikalier. Barn är känsliga och har rätt att växa upp i en helt giftfri vardagmiljö. Därför är vi stolta över att vad som började med en miljöpartistisk motion för fyra år sedan nu har arbetats in i kommunens miljöprogram och börjat göra skillnad för Lunds barn.

Förskolor och skolor har inventerats, pedagoger och föräldrar har fått utbildning om giftfri miljö och mycket mer är på gång. Det finns ett stort intresse hos såväl barn som föräldrar och pedagoger. De vittnar om att det är roligt att arbeta med att minska kemikalieexponeringen.

Tack vare Lunds kommuns fantastiska miljöstrateger och miljöinspektörer har arbetet fått spridningseffekter. Förfrågningar om utbildning har kommit från andra kommuner och det sker allt fler samarbeten över kommungränserna.

Arbetet för en giftfri vardag går som en tydlig grön linje genom hela Miljöpartiet. Regeringen underlättar nu för oss kommuner att ställa krav på giftfrihet när vi exempelvis köper möbler till förskolor. Regeringen har också bestämt att det ska tas fram en handlingsplan och gett kemikalieinspektionen ett extra uppdrag att komma med förslag på nationella förbud så att Sverige kan gå före där EU regler inte räcker till. Det ger förutsättningar för oss i kommunerna att växla upp vårt arbete ytterligare.

Nästa steg för Lunds kommun är att även högstadie- och gymnasieskolor inventeras och att handlingskraftiga åtgärdsprogram tas fram så att de giftiga ämnena kan fasas ut helt.

Foto: bethL (CC0)
https://pixabay.com/sv/...

Publicerad: 15 sep 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Lund

Sammanhängande och säkert cykelstråk genom Lunds stadskärna

Lund
Lund bygger ett sammanhängande cykelstråk genom stadskärnan – en del av det hållbara stadsbygget.

Klimatfond i Lund

Lund
Lund tar klimattäten med kommunal klimatfond.

Från medborgarförslag till skejtpark

Lund
I maj 2016 invigdes en stor skejtpark vid stadsparken i centrala Lund. Miljöpartiet i Lund har varit pådrivande i projektet från och med dess startpunkt i ett medborgarförslag från en av Lunds många skejtare.

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Fler vägar in i läraryrket

Flera insatser görs för att skapa fler vägar in läraryrket. En utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna behövs då intresset för att läsa till lärare och förskollärare har ökat kraftigt.

Klimatkompensation i praktiken

Karlstad
Miljöpartiet har drivit fram ett initiativ om att skapa en klimatkompensationsfond. Tjänsteresor med bil och flyg ska klimatkompenseras och avgiften från resorna ska användas till projekt som motverkar utsläpp av växthusgaser.