Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Ny personalnämnd på plats

Region Skånes första personalnämnd sätter fokus på personalen, långsiktig kompetensförsörjning och regionens likarättsfrågor.

Personalnämnden inrättades efter valet 2014 på initiativ av Miljöpartiet i Skåne och ersatte personal- och arbetsgivarutskottet. Nämnden utformar regionens personalpolitiska program, lönepolicy och direktiv för den övergripande kompetensförsörjningen i Region Skåne. Dessutom har den fått uppdraget att även ha hand om jämställdhetsfrågorna i regionen.

Regionråd Märta Stenevi är ordförande i personalnämnden och menar att kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för regionen just nu.

- För att Region Skåne ska kunna erbjuda en högkvalitativ vård måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna vi ser framför oss och att sätta fokus och satsa på personalen är ett led i arbetet med att se till att vi har en hög kvalitet i den framtida vården.

Några initiativ som tagits under personalnämndens första år är:

· Inrättandet av utbildningsanställningar där sjuksköterskor kan varva specialistutbildning med kliniskt arbete med bibehållen lön.

· En introduktionsutbildning för nyutexaminerade sjuksköterskor.

· Möjlighet för sjuksköterskor, att få en utbildningslön i samband med en specialistutbildning på helfart.

· Kartläggning av sjuksköterskors arbetsuppgifter för att klarlägga hur de kan avlastas av undersköterskor, administrativ personal och andra yrkesgrupper.

· Karriärvägar för bl a undersköterskor.

· Minskad andel helgtjänstgöring till två helger per femveckorsperiod.

· Ett pilotprojekt för att skynda på valideringen för personer med vårdutbildning från länder utanför EU. Projektet innehåller språkutbildning, handledning och praktik för en grupp läkare och sjuksköterskor.

· En normkritisk granskning av regionens hemsida, skane.se, för att se till att Region Skåne har en inkluderande kommunikation till medborgarna, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

http://www.skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/Politiska-organ-A-till-O/personalnamnden/?highlight=personaln%c3%a4mnden (hd.se)

Publicerad: 21 dec 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Skåne

Unik satsning på E-hälsa i Skåne

Skåne län
Region Skåne har beslutat att göra en stor satsning inom e- och m-hälsoområde, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården.

Regional plattform för elever som stöttar andra elever

Skåne län
Region Skåne samverkar med Lunds universitet för att etablera en regional plattform för samverkansinlärning.

Tank/laddstationer för hållbara drivmedel mellan Oslo och Hamburg

Skåne län
Det grönröda styret i Region Skåne har beslutat att regionen ska leda ett projekt för att möjliggöra hållbara transporter hela vägen från Oslo till Hamburg.

I samma ämne

Enköpings lasarett först ut med HBTQ-certifiering

Uppsala län
2016 blev Lasarettet i Enköping först i världen med en fullständig hbtq-certifiering.

Sverige blir global HBTQ-förebild

Regeringen satsar på en genomgripande kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive ambassaderna.

Unik satsning på E-hälsa i Skåne

Skåne län
Region Skåne har beslutat att göra en stor satsning inom e- och m-hälsoområde, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården.