Ekologiskt fotavtryck ska minskas i Helsingborg

Helsingborg
Genom större kunskap om vår miljöpåverkan blir det lättare att ställa om till en hållbar livsstil. Därför har Helsingborg gjort en undersökning av kommuninvånarnas ekologiska fotavtryck.

Sammanhängande och säkert cykelstråk genom Lunds stadskärna

Lund
Lund bygger ett sammanhängande cykelstråk genom stadskärnan – en del av det hållbara stadsbygget.

På väg mot giftfria vardagsmiljöer för barn

Lund
Genom kemikalieinventering och utbildning av personal skapas giftfri vardagsmiljö för barnen i Lund.
add Visa fler loop