Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Miljöpremie för energisnåla hus

Helsingborg inför en miljöbyggspremie för energisnåla bostadshus.

Helsingborg ska ligga i framkant när det gäller energieffektivt byggande. Därför har Miljöpartiet fått igenom i vårt blågröna mandatprogram att staden se över vilka målsättningar som kan skärpas när det gäller de krav som ställs vid nybyggnation. Målsättningar om nollenergi-, passiv- samt energiplushus kan vara lämpligt. Ett sätt att stimulera energismart byggande är en miljöbyggspremie.

En helsingborgare som bygger energisnålt har möjlighet att ansöka om en miljöpremie när huset är klart. En förutsättning är att du ansöker om bygglov efter 1 juli 2015 och att du får energiklass A enligt de energikrav som gällde då du fick ditt startbesked.

För att uppmuntra till energisnålt byggande har stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg beslutat att inrätta en miljöpremie för den som bygger energisnålt. Det är ett försök på tre år och det finns pengar avsatta för motsvarande en miljöpremie för 15 bostadshus.

Krav för att kunna ansöka om miljöpremie på 25 000 kronor
- ditt hus får energiklass A enligt de energikrav som gällde då du fick ditt startbesked.
- din ansökan om bygglov kommer in efter 1 juli 2015.

En energideklaration ska upprättas inom två år från det att bostadshuset tas i bruk. Den görs av en certifierad energiexpert.

Foto: Freiburgs plusenergihus (Petter Forkstam)

Energisnålt byggande kan premieras (helsingborg.se)

Publicerad: 31 aug 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Helsingborg

Helsingborg ställer om från naturgas till biogas i stadens fastigheter

Helsingborg
Helsingborgs stad har anslutit sig till uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. Det innebär att år 2020 har staden ingen fossil energianvändning i byggnader, inget fossilt bränsle i transporter och ingen användning av fossil el.

Helsingborg säkrar mötesplats för hbtq-ungdomar

Helsingborg
Helsingborg kan fortsatt erbjuda en trygg och tillgänglig mötesplats för unga hbtq-personer. Genom ett avtal mellan Helsingborgs stad och Studiefrämjandet kan verksamheten Ung HBTQ/HBG fortsätta drivas.

Ekologiskt fotavtryck ska minskas i Helsingborg

Helsingborg
Genom större kunskap om vår miljöpåverkan blir det lättare att ställa om till en hållbar livsstil. Därför har Helsingborg gjort en undersökning av kommuninvånarnas ekologiska fotavtryck.

I samma ämne

Centrum för hållbart byggande

Regeringen inrättar ett centrum för hållbart byggande, som ska ha fokus på renovering med användning av mer hållbara material.

25 miljarder till miljö och klimat – rekord i miljöbudget

Regeringen har höjt miljöbudgeten med 73 procent jämfört med när alliansen regerade.

Ännu en landstingsbyggnad uppnår högsta miljökraven

Uppsala län
Landstinget har för andra gången uppnått Miljöbyggnad Guld för en nyproducerad fastighet.