Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Miljöhänsyn i kommunens IT-verksamhet

Karlstad kommun minskar sin miljöpåverkan i IT-verksamheten, bland annat genom att virtualisera servrar, ersätta papper med digitala dokument och resfria möten.

I Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi har vi haft ett mål att skapa en Grön IT-policy. Tjänstemän på IT-enheten arbetade fram ett förslag som kommunstyrelsen beslutade om i slutet av 2013. Målet är att den ska följas upp och revideras årsskiftet 2015/2016.

I policyn beskrivs utförda åtgärder som att virtualisera servrar, surfplattor istället för möten med enbart papper, dubbelsidiga utskrifter som standard och skapandet av en serverhall med enbart likström (vilken även uppmärksammats nationellt). Dessutom vävdes samordnad varudistributionen in, som i år blivit verklighet.

Såklart nämns även åtgärder som ska genomföras: resfria möten (som även kopplas till vår resepolicy och klimatkompensationsfond), fler papperslösa möten, upphandling med livscykelanalys, automatiserad avstängning av utrustning, synliggörandet av energiåtgång, mer utbildning samt att Miljöstyrningsrådets baskrav och ISO 14001 ska gälla i upphandling av IT-utrustning.

Det ska bli spännande att se vad uppföljningen säger och hur vi vill se nästa version!

Foto: NEC Corporation of America (cc by 2.0)
https://www.flickr.com/...

Publicerad: 05 nov 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Karlstad

LED-lampor i offentlig belysning

Karlstad
Tack vare bättre belysning har Karlstads kommun minskat energianvändningen med 14 % och kostnaderna med 1,3 miljoner kronor sedan 2009.

Energieffektiviseringar i Karlstad

Karlstad
I början av mandatperioden 2006-2010 avsatte den rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor, främst inriktat på energieffektivisering.

Klimatkompensation i praktiken

Karlstad
Miljöpartiet har drivit fram ett initiativ om att skapa en klimatkompensationsfond. Tjänsteresor med bil och flyg ska klimatkompenseras och avgiften från resorna ska användas till projekt som motverkar utsläpp av växthusgaser.

I samma ämne

Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner

Gävleborgs län
Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner. Miljöpartiet har drivit att Gävleborg ska gå med i Sveriges Ekokommuner sedan 2013 – ett förslag som nu blir verklighet.

25 miljarder till miljö och klimat – rekord i miljöbudget

Regeringen har höjt miljöbudgeten med 73 procent jämfört med när alliansen regerade.

Historisk enighet: All el ska bli förnybar!

Miljöpartiet och den gröna rörelsen har länge arbetat för 100 procent förnybar energi. Därför är vi glada att presentera en historisk överenskommelse mellan fem partier med ett tydligt mål att all svensk el ska bli förnybar!