Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Malmö vänder trafikmaktsordningen

Malmö stad har fattat beslut om att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och sist bil i en plan för trafikstrategier för hållbar stadsutveckling.

Trafiken påverkar den lokala miljön, klimatet och vardagen för stadens människor och att vända trafikmaktsordningen är avgörande för hållbar stadsutveckling. Det är något som Miljöpartiet i Malmö drivit länge. Att trafik- och mobilitetsplanen nu antas i fullmäktige visar att Miljöpartiets politik får genomslag i Malmö stad.

Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Malmö. Tillsammans med effektiva godstransporter och en miljöanpassad biltrafik utgör detta grunden i den täta och hållbara stadens transportsystem. Ett exempel är att vi omvandlar trafikleder till stadshuvudgator, på människornas villkor snarare än bilarnas.

Foto: News Øresund - Johan Wessman (CC BY 2.0)
https://www.flickr.com/...

Trafik- och mobilitetsplan på gång (malmo.se)

Publicerad: 23 nov 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Malmö

Hållbar stadsutveckling i Sege Park

Malmö
Malmö stads nya skyltfönster för en hållbar stadsutveckling, området Sege Park, tar med en arkitekttävling ytterligare ett steg närmare förverkligande.

Malmö sparar energi med smart utebelysning

Malmö
Malmö byter till utebelysning som kan styras efter behov, vilket sparar mycket energi.

Giftfri vardag i Malmö

Malmö
En kemikalieplan håller på att skrivas med tydligt fokus för utfasning av farliga ämnen i barnens vardag.

I samma ämne

Höjd skatt på bensin och diesel

Regeringen höjer under 2016 skatten på bensin och diesel och satsar på biogas, elbilar och mer kollektivtrafik.

Förmånscykel för anställda i Nacka

Nacka
Nacka kommun erbjuder 4000 anställda en förmånscykel.

Fossilbränslefri kollektivtrafik

Kalmar län
Från 2017 ska all busstrafik i Kalmar län vara fossilbränslefri.