Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Lovskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola. Lovskola och läxhjälp är några exempel.

Regeringen har infört ett årligt statsbidrag för lovskola. Det kommer även att införas en skyldighet för huvudmännen att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för betyget E. Undervisning i lovskola ska också erbjudas elever som har gått ut årskurs 9 och som inte har blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

För att stimulera fler huvudmän att erbjuda hjälp med läxor eller annat skolarbete har regeringen skjutit till 390 miljoner kronor per år för huvudmännens arbete med att organisera sin verksamhet så att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer kan erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete.

Fler lärare, läslov och lovskola – nyheter inom skolpolitiken (regeringen.se)

Publicerad: 08 nov 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Nationella skolutvecklingsprogram

Regeringen har infört nationella skolutvecklingsprogram med kompetensutvecklings- och stödinsatser.

Fler vägar in i läraryrket

Flera insatser görs för att skapa fler vägar in läraryrket. En utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna behövs då intresset för att läsa till lärare och förskollärare har ökat kraftigt.