Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Lönesatsning för ökad jämställdhet

Den 28 september 2015 höjdes lönerna för 7 099 personer anställda i Stockholms stad. Fyra av fem som idag får höjd lön är kvinnor. De flesta är barnskötare och vårdbiträden.

Det är resultatet av den löne- och jämställdhetssatsning på 70 miljoner kronor som fanns med i Stockholms stads rödgrönrosa budget. De lägsta lönerna inom Kommunals avtalsområden har höjts med 920 respektive 880 kronor.

Satsningen görs lyfta undervärderade yrkesgrupper vilka i hög utsträckning är kvinnodominerade. Den nya lägstalönen för en anställd som fyllt 19 år är 19 000 kr per månad. För yrken där arbetsgivaren kräver en yrkesförberedande utbildning och minst ett års arbetslivserfarenhet blir lägstalönen 21 000 kronor per månad. Alla inom Kommunals avtalsområde som i dagsläget tjänar mindre än den nya lägstalönen berörs. Av dem är 78 procent kvinnor.

De nya lönerna gäller retroaktivt från den 1 januari 2015.

ISTOCKHPHOTO.COM MIKE KIEV

7099 medarbetare får högre lön (mp.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Stockholm

Skärpta klimatmål och klimatmiljard

Stockholm
Stockholm ska vara en stad som går före. Staden har det senaste året satt upp tuffare mål för klimatarbetet och avsätter en miljard för klimatarbetet. Målet är att Stockholm ska vara helt fossilfritt år 2040.

Cykelmiljard

Stockholm
För att förbättra för Stockholms cyklister avsätts en miljard de kommande fyra åren. Cykelbanorna ska bli säkrare och bredare och staden får fler cykelparkeringar.

Sänkta avgifter till kulturskolan

Stockholm
Tillgången till kultur och kulturskapande ska vara lika för alla barn och ungdomar – oavsett var i staden man bor. Sedan valet har avgifterna till Stockholms kulturskola halverats och 1500 nya platser har skapats.

I samma ämne

Unga tjejers självkänsla stärks

Akershus
Unga tjejer som grupp utmärker sig genom en hög psykisk ohälsa. Genom nya samverkansprojekt vill MP i Skåne vända den negativa trenden.

Ny personalnämnd på plats

Skåne län
Region Skånes första personalnämnd sätter fokus på personalen, långsiktig kompetensförsörjning och regionens likarättsfrågor.

Sverige blir global HBTQ-förebild

Regeringen satsar på en genomgripande kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive ambassaderna.