Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Läsa-skriva-räkna-garanti

Varje elev ska få det stöd som behövs för att få läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande matematikkunskaper.

Ingen elev ska behöva lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. Många lärare identifierar tidigt de elever som är i behov av stöd, men saknar ofta verktygen att sätta in stöd i tid. Idag ger den svenska skolan mest särskilt stöd i nionde klass, men då kan det som börjat som små problem hunnit växa sig större.

Därför ska en läsa-skriva-räkna-garanti införas. Den ska säkerställa att det stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev kan få med sig läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande matematikkunskaper.

Regeringen har gjort ett flertal insatser för att förbereda införande av garantin såsom förstärkningar av specialpedagogisk kompetens i skolan och införande av obligatoriska bedömningsstöd. Garantin kommer träda i kraft 2018.

Foto: Thomas Angermann (cc by-sa 2.0)
https://www.flickr.com/...

På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 08 nov 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Fler vägar in i läraryrket

Flera insatser görs för att skapa fler vägar in läraryrket. En utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna behövs då intresset för att läsa till lärare och förskollärare har ökat kraftigt.

På väg mot giftfria vardagsmiljöer för barn

Lund
Genom kemikalieinventering och utbildning av personal skapas giftfri vardagsmiljö för barnen i Lund.