Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Kultur som stöd för barn på flykt

Kulturnämnden i Region Skåne stöttar bibliotek i Skåne för att ge människor på flykt större tillgång till kultur.

Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Kommuner och landsting gör sitt yttersta för att ge de asylsökande ett bra mottagande. I detta läge kan kulturen spela en roll.

Kultursektorn kan föra människor samman, ge nya berättelser och vidga perspektiven. Med kunskap och insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde.

Folkbibliotek, kulturarvsaktörer och aktörer inom den idéburna sektorn gör redan många olika insatser för dessa grupper. Frågor kring språkutveckling, berättelser, relationsbyggande och skapa mötesplatser mellan människor i lokalsamhället ligger nära dessa aktörers kontinuerliga uppdrag och arbete. En regional uppgift kan därför vara att bygga vidare på det som görs och stärka de strukturer som redan finns.

Det kontinuerliga arbetet med att bygga relationer, förtroende och kunskap behöver utvecklas på såväl lång och kort sikt för att kunna möta de behov och utmaningar som följer av att många människor just nu flyr till Sverige. Här är biblioteken nyckelaktörer, liksom aktörer inom kulturarvsområdet och den idéburna sektorn.

Kulturnämnden i Region Skåne, där miljöpartisten Yngve Petersson är tillförordnad ordförande, har med denna bakgrund beslutat att avsätta 1,5 miljon kronor till kommunförbundet Skåne, för att stöd till folkbiblioteken i Skåne – som i sin tur ska kunna stödja kommunernas arbete med att ge människor på flykt en mer dräglig tillvaro.

Det kan handla om att stärka upp mediebeståndet på relevanta språk, lätt svenska, språkkurser, databaser eller annat relevant material som efterfrågas av målgruppen och/eller större möjligheter att anordna aktiviteter för barn och unga tillsammans med andra aktörer.

Konst och kultur är en kraft i samhället som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Detta betyder för oss miljöpartister att kulturen har en bredare roll i samhällsutvecklingen. Ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av välfärdssamhället. Begreppet hållbar utveckling innehåller normalt tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vi tror på en avgörande fjärde dimension – nämligen den kulturella.

Foto: Susanne Nilsson (CC BY-SA 2.0)
https://www.flickr.com/...

Regional kulturplan för Region Skåne 2016-2019 (skane.se)

Publicerad: 21 dec 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Skåne

Unik satsning på E-hälsa i Skåne

Skåne län
Region Skåne har beslutat att göra en stor satsning inom e- och m-hälsoområde, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården.

Regional plattform för elever som stöttar andra elever

Skåne län
Region Skåne samverkar med Lunds universitet för att etablera en regional plattform för samverkansinlärning.

Tank/laddstationer för hållbara drivmedel mellan Oslo och Hamburg

Skåne län
Det grönröda styret i Region Skåne har beslutat att regionen ska leda ett projekt för att möjliggöra hållbara transporter hela vägen från Oslo till Hamburg.

I samma ämne

Höör satsar på integration av barn och unga

Höör
Integrationsarbetet är viktigare än på länge. I Höörs kommuns budget för 2016 satsas på att stimulera integration av barn och unga inom kultur- och fritidssektorn.

Sommargågator ger en levande stad

Stockholm
För andra året i rad har Stockholms stad gjort delar av Swedenborgsgatan och Skånegatan till gågator under sommaren, vilket välkomnas av många stockholmare. Under 2016 utökades sommargatorna med Rörstrandsgatan och en pop up-park i Humlegården.

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.