Sex nya vindkraft på väg mot ett fossilfritt Region Skåne

Akershus
2014 gjorde Region Skåne Sveriges största offentliga upphandling av vindkraftverk. De sex vindkraftverken är nu invigda och går på full effekt.

Unga tjejers självkänsla stärks

Akershus
Unga tjejer som grupp utmärker sig genom en hög psykisk ohälsa. Genom nya samverkansprojekt vill MP i Skåne vända den negativa trenden.

SFI till föräldralediga i Skåne

Akershus
Region Skåne kan nu erbjuda SFI-undervisning på öppna förskolan i Eslöv.
add Visa fler loop