Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Klimatlag för att hålla utsläppen inom hållbara nivåer

Partierna är överens om att en klimatlag borde införas - och har ett förslag för hur den ska bidra till att minska utsläppen.

Miljöpartiet har inom ramen för miljömålsberedningen tagit initiativ till ett förslag om klimatpolitiskt ramverk som tvingar alla regeringar att föra en ansvarsfull klimatpolitik. Varje regering ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan och årligen redovisa resultaten och hur man har tänkt uppfylla klimatmålen.

Det föreslås också att det till ramverket knyts ett oberoende expertorgan – ett klimatpolitiskt råd - med uppgift att utvärdera och bedöma om regeringens politik verkligen är tillräcklig för att klimatmålen ska nås.

Foto: Tori Rector (CC by-sa 2.0)
https://www.flickr.com/...

Miljömålsberedningen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet (regeringen.se)

Publicerad: 08 nov 2016

I samma ämne

Finansinspektionen prioriterar hållbar utveckling

Den finansiella sektorn möter en rad utmaningar och nya risker i och med klimathotet. Nu blir hållbar utveckling ett prioriterat område för Finansinspektionen

Sommargågator ger en levande stad

Stockholm
För andra året i rad har Stockholms stad gjort delar av Swedenborgsgatan och Skånegatan till gågator under sommaren, vilket välkomnas av många stockholmare. Under 2016 utökades sommargatorna med Rörstrandsgatan och en pop up-park i Humlegården.

Centrum för hållbart byggande

Regeringen inrättar ett centrum för hållbart byggande, som ska ha fokus på renovering med användning av mer hållbara material.