Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Järnvägen rustas upp

Regeringen ökar anslagen till underhåll av järnväg rejält. Samtidigt investeras också i nya spår över hela landet.

Svensk järnväg har idag stora brister. Trafikverkets analyser av tågförseningarna pekar på samhällsekonomiska kostnader på omkring fem miljarder kronor per år. Resenärer, företag och industri ska kunna lita på järnvägen. En fungerande järnväg är avgörande för jobb, konkurrenskraft och för klimatomställningen.

Regeringen har ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder per år 2016-2018. Nu växlas arbetet upp och anslaget till drift- och underhåll av järnvägen ökar med totalt 47(!) procent perioden 2018-2029 jämfört med perioden 2014-2025. Detta innebär att arbetet intensifieras med att byta ut bland annat kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

Regeringen vill också höja investeringarna i ny infrastruktur till 622 miljarder kronor 2018-2029, en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med nuvarande plan.

Ny infrastrukturproposition presenterad (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 03 nov 2016

I samma ämne

Fossilbränslefri kollektivtrafik

Kalmar län
Från 2017 ska all busstrafik i Kalmar län vara fossilbränslefri.

Fler elbilar och elbussar

Mer pengar på elbilar, ny premie för elbussar och förlängning av skatterabatt för vissa miljöbilar.

Mer kollektivtrafik

Regeringen investerar i stadsmiljöavtal som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt.