Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

En kommitté ska samla alla aktörer – skola, kultur och föreningsliv, t.ex. idrotten – runt insatser för läsning i och utanför skolan. Syftet är att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Regeringen genomför också olika insatser för att höstlovet ska vara ett läslov, på samma sätt som februarilovet är ett sportlov. För att stimulera läsning utanför skolan föreslås att kulturinstitutioner runt om i landet ges möjlighet att få stöd att genomföra läsfrämjade aktiviteter under skollov.

Läsfrämjande insatser i och utanför skolan (regeringen.se)

Publicerad: 08 nov 2016

I samma ämne

Sänkta avgifter till kulturskolan

Stockholm
Tillgången till kultur och kulturskapande ska vara lika för alla barn och ungdomar – oavsett var i staden man bor. Sedan valet har avgifterna till Stockholms kulturskola halverats och 1500 nya platser har skapats.

Fler vägar in i läraryrket

Flera insatser görs för att skapa fler vägar in läraryrket. En utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna behövs då intresset för att läsa till lärare och förskollärare har ökat kraftigt.

På väg mot giftfria vardagsmiljöer för barn

Lund
Genom kemikalieinventering och utbildning av personal skapas giftfri vardagsmiljö för barnen i Lund.