Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Höjd personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem

Regeringen investerar i att fritidshemmens utbildning ska hålla god kvalitet och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Bra fritidshem kan bidra till att höja kunskapsresultaten i skolan och till att ge alla elever en jämlik chans i livet. För många yngre elever är tiden i fritidshemmet en del av skoldagen och fritidspedagogiken är då en viktig del av lärandet. Men trots att allt fler elever går i fritidshem har resurserna till fritidshemmen inte ökat i samma takt. För att fritidshemmens utbildning ska hålla god kvalitet och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation, investerar regeringen 250 miljoner kronor 2016. För de kommande åren beräknar regeringen 500 miljoner kronor per år för insatser inom fritidshemmen. I huvudsak i form av ett statsbidrag för att höja personaltätheten, men även insatser för att på andra sätt höja kvaliteten på undervisningen.

Foto: Webbstjärnan.se (cc by-nc 2.0)
https://www.flickr.com/...

Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar i skolan för mer kunskap (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Nationella skolutvecklingsprogram

Regeringen har infört nationella skolutvecklingsprogram med kompetensutvecklings- och stödinsatser.

Lovskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola. Lovskola och läxhjälp är några exempel.