Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Höjd ersättning till kommuner för asylsökande barn

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2016 att schablonersättningen till kommuner för asylsökande barns skolgång höjs med 50 procent.

I skollagen och läroplanerna finns bestämmelser som syftar till att garantera barns och elevers tillgång till utbildning. Elever med utländsk bakgrund är en heterogen grupp, de kommer från olika länder, talar olika språk och föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig åt. Men som grupp har de inte lika goda förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs. Regeringen har föreslagit till riksdagen att förtydliga skollagen för att stärka nyanlända elevers rätt till en likvärdig undervisning. Bakgrunden är flertal brister i och kring undervisningen av nyanlända och asylsökande elever. De kommuner som tar emot asylsökande elever, behöver få ett utökat ekonomiskt stöd för att bättre kunna stötta dessa elever. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen 2016 att schablonersättningen till kommuner för asylsökande barns skolgång höjs med 50 procent. Detta innebär en väsentlig förbättring av kommunernas förutsättningar att ordna ett bra mottagande för de asylsökande barnen.

Foto: Erik Thörnqvist (cc by 2.0)
https://www.flickr.com/...

Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar i skolan för mer kunskap (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Nationella skolutvecklingsprogram

Regeringen har infört nationella skolutvecklingsprogram med kompetensutvecklings- och stödinsatser.

Lovskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola. Lovskola och läxhjälp är några exempel.