Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Högre lön till Sveriges lärare

Lärarna är nyckeln för att höja kunskapsresultaten i skolan. Regeringen satsar därför på högre lärarlöner.

Varje barn och elev ska möta skickliga och kompetenta lärare. Då behöver vi fler lärare och läraryrket måste bli mer attraktivt. Regeringen satsar 3 miljarder kronor om året för att ge lärare högre lön från höstterminen 2016. Det är en helt unik satsning.

Ramarna för hur lönerna ska lyftas har tagits fram i dialog med de centrala arbetsgivarorganisationerna inom skolan och lärarnas fackliga organisationer.

Det är viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att staten tar över ansvaret för lönebildningen.
Lönesättningen för lärare är fortfarande en fråga för arbetsmarknadens parter för skolan.

Lärarlönelyftet (PDF) (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 08 nov 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Nationella skolutvecklingsprogram

Regeringen har infört nationella skolutvecklingsprogram med kompetensutvecklings- och stödinsatser.

Lovskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola. Lovskola och läxhjälp är några exempel.