Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Gröna obligationer i Malmö stad

Malmö utreder möjligheten att ge ut gröna obligationer till klimat- och miljönyttiga investeringar.

I Malmö ska stadens investeringar bidra till att uppfylla miljo?ma?len och vi utreder nu mo?jligheten att ge ut sa? kallade gro?na obligationer. En grön obligation är ett lån som till exempel en kommun eller ett företag tecknar för att göra hållbara investeringar. Andra organisationer men även privata sparare kan placera pengar med relativt låg risk i obligationer mot en förutsägbar ränta. Genom en grön obligation försäkrar låntagaren att de investerade medlen öronmärks till klimat- och miljönyttiga investeringar. Det hela kringgärdas av hög transparens och extern revision.

Foto: Per Egevad (CC BY 2.0)
https://www.flickr.com/...

Publicerad: 23 nov 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Malmö

Hållbar stadsutveckling i Sege Park

Malmö
Malmö stads nya skyltfönster för en hållbar stadsutveckling, området Sege Park, tar med en arkitekttävling ytterligare ett steg närmare förverkligande.

Malmö sparar energi med smart utebelysning

Malmö
Malmö byter till utebelysning som kan styras efter behov, vilket sparar mycket energi.

Giftfri vardag i Malmö

Malmö
En kemikalieplan håller på att skrivas med tydligt fokus för utfasning av farliga ämnen i barnens vardag.

I samma ämne

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.

Skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Regeringen inför ett skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror. Då blir det billigare att reparera istället för att slänga och köpa nytt.

Strategi för hållbar konsumtion

Regeringen lanserar en strategi för hållbar konsumtion.