Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner

Gävleborgs län
Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner. Miljöpartiet har drivit att Gävleborg ska gå med i Sveriges Ekokommuner sedan 2013 – ett förslag som nu blir verklighet.

Västerås stärker kemikaliearbetet med EU-stöd

Västerås
Västerås ska minska användningen av farliga kemikalier i sin egen verksamhet, ställa krav vid upphandlingar, skydda barnen och öka kunskapen hos konsumenter.

Miljöhänsyn i kommunens IT-verksamhet

Karlstad
Karlstad kommun minskar sin miljöpåverkan i IT-verksamheten, bland annat genom att virtualisera servrar, ersätta papper med digitala dokument och resfria möten.
add Visa fler loop