Gröna obligationer i Malmö stad

Malmö
Malmö utreder möjligheten att ge ut gröna obligationer till klimat- och miljönyttiga investeringar.

Malmö vänder trafikmaktsordningen

Malmö
Malmö stad har fattat beslut om att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och sist bil i en plan för trafikstrategier för hållbar stadsutveckling.

Malmös första cykelövergång

Malmö
I november invigdes Malmös första cykelövergång, där bilar ska väja för cyklister istället för tvärtom.
add Visa fler loop