Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner

Region Gävleborg går med i Sveriges Ekokommuner. Miljöpartiet har drivit att Gävleborg ska gå med i Sveriges Ekokommuner sedan 2013 – ett förslag som nu blir verklighet.

Vid regionfullmäktige 3 februari 2016 beslutades att Region Gävleborg ska ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Medlemskapet kommer att stärka både det interna och det externa arbetet för en ekologiskt hållbar framtid.

Miljöpartiet de gröna i Gävleborg drev under valet 2014 att Region Gävleborg ska bli en ekoregion. Att regionen skulle ansöka om medlemskap var sedan något som Miljöpartiet fick igenom under förhandlingar inom majoriteten efter valet. Nu har arbetet med att se över regionens styrdokument så att de är linje med kraven och att regionens målsättningar om hållbarhet når upp de målsättningar som föreningen kräver slutförts.

– Medlemskapet kommer att stärka Gävleborgs profil och arbetet för ett grönt och hållbart Gävleborg, säger Karin Jansson, regionråd (MP)

Regionens hållbarhetsarbete kommer att bli ännu tydligare och skarpare framöver, nu även utifrån principen; I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk
• koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
• koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
• undanträngning med fysiska metoder.

Och i det samhället hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina behov.

Miljöpartiet kommer framöver att arbeta för att Region Gävleborg ska vara en aktiv medlem i Sveriges Ekokommuner. Nu när regionen lever upp till de formella kraven på medlemskap gäller det att bidra till och ta del av arbetet så mycket som möjligt.

Foto: Johannes Lundberg (cc by-nc 2.0)
https://www.flickr.com/...

Publicerad: 09 feb 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Gävleborg

Bussarna i Gävleborg blir fossilfria

Gävleborgs län
Från hösten 2016 blir kollektivtrafiken i Region Gävleborg fossilfri till 97 %.

Ett första steg mot solceller i Gävleborg

Gävleborgs län
Miljöpartiets förslag blir verklighet - Gävleborg ser över möjligheten att installera solceller på regionens fastigheter.

Vård på lika villkor i Gävleborg

Gävleborgs län
Region Gävleborg har beslutat att alla ska ha rätt till vård på lika villkor - oavsett vilka papper en person har.

I samma ämne

Sveriges Miljöbästa kommun

Västerås
Aktuell Hållbarhet har idag presenterat 2016 års miljörankning av Sveriges kommuner, etta ligger Västerås, där MP är med och styr för tredje mandatperioden i rad.

Ekocenter i Gävleborg!

Gävleborgs län
Miljöpartiets förslag om att inrätta ett Ekocenter i Gävleborg har nu blivit verklighet. Under 2016 kommer region Gävleborg att inrätta ett Ekocenter och förstärka arbetet med hållbarhetsfrågor.

Miljöhänsyn i kommunens IT-verksamhet

Karlstad
Karlstad kommun minskar sin miljöpåverkan i IT-verksamheten, bland annat genom att virtualisera servrar, ersätta papper med digitala dokument och resfria möten.