Kraftig minskning av landstingets energiförbrukning

Uppsala län
På ett och ett halvt år har landstinget minskat sin energianvändning med 12 procent. Målet i landstingets miljöprogram, en minskning med 10 procent till år 2018, har nåtts och överträffats efter halva tiden.

Miljöpremie för energisnåla hus

Helsingborg
Helsingborg inför en miljöbyggspremie för energisnåla bostadshus.

Historisk enighet: All el ska bli förnybar!

Miljöpartiet och den gröna rörelsen har länge arbetat för 100 procent förnybar energi. Därför är vi glada att presentera en historisk överenskommelse mellan fem partier med ett tydligt mål att all svensk el ska bli förnybar!
add Visa fler loop