Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Från medborgarförslag till skejtpark

I maj 2016 invigdes en stor skejtpark vid stadsparken i centrala Lund. Miljöpartiet i Lund har varit pådrivande i projektet från och med dess startpunkt i ett medborgarförslag från en av Lunds många skejtare.

Skejtparken Söderlyckan har redan blivit ett populärt tillhåll för rullande lundabor i alla åldrar. Att parken skulle erbjuda något för alla typer av åkare samt att den skulle vara estetiskt tilltalande och lundensiskt unik, har hela tiden varit ambitionen för projektgrupp som tagit fram utformningen. I det arbetet har skejtare, kommunen och entreprenörer varit delaktiga.

Det hela hade sitt ursprung i ett medborgarförslag från en skejtare. Det bildades också en aktiv lokal skejtförening. Dessa saker gjorde att projektet växte underifrån och fick en tydlig förankring bland skejtarna själva. Lund har ovanligt många aktiva kvinnliga skejtare som har varit involverade i hela processen och som fortsätter att vara aktiva, till exempel genom att regelbundet anordna tjejskejt i parken.

Miljöpartiets roll i processen har främst varit att se till att politiken inte sätter käppar i hjulet för projektet. Det var till exempel nära att den centrala placeringen inte blev verklighet på grund av att andra politiska krafter inte ville ha ”stökig ungdomskultur” i området. Då agerade Miljöpartiet kraftfullt i berörda nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och lyckades vinna politisk majoritet för att kommunen skulle ta ställning för den nuvarande placeringen. Området har därefter utvecklats till ett myller av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna.

Foto: Viktor Östlund

Publicerad: 02 sep 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Östgötavägen, Lund

Sammanhängande och säkert cykelstråk genom Lunds stadskärna

Lund
Lund bygger ett sammanhängande cykelstråk genom stadskärnan – en del av det hållbara stadsbygget.

På väg mot giftfria vardagsmiljöer för barn

Lund
Genom kemikalieinventering och utbildning av personal skapas giftfri vardagsmiljö för barnen i Lund.

Klimatfond i Lund

Lund
Lund tar klimattäten med kommunal klimatfond.

I samma ämne

Sommargågator ger en levande stad

Stockholm
För andra året i rad har Stockholms stad gjort delar av Swedenborgsgatan och Skånegatan till gågator under sommaren, vilket välkomnas av många stockholmare. Under 2016 utökades sommargatorna med Rörstrandsgatan och en pop up-park i Humlegården.

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Höör satsar på integration av barn och unga

Höör
Integrationsarbetet är viktigare än på länge. I Höörs kommuns budget för 2016 satsas på att stimulera integration av barn och unga inom kultur- och fritidssektorn.