Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Förstärkt elevhälsa

Regeringen investerar 200 miljoner kronor årligen från och med 2016 för att förstärka och utveckla elevhälsan.

Elevhälsan kan ha betydelse för att öka elevernas välmående och därmed förbättra förutsättningarna för höjda skolresultat. Att alla elever mår bra är av stor vikt för att nå framgång i skolans kunskapsuppdrag.

I syfte att förstärka och utveckla elevhälsan investerar regeringen 200 miljoner kronor årligen från och med 2016 för fortsatta insatser på området. Den förstärkta och utvecklade elevhälsan ska bl.a. bidra till att motverka och förebygga psykisk ohälsa hos elever.

Foto: Skåneidrotten (CC by-sa 2.0)
https://www.flickr.com/...

Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan (regeringen.se)

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 08 nov 2016

I samma ämne

Insatser för bättre läsning

Regeringen gör ett stort antal investeringar och reformer för att förbättra läsförståelsen och främja läslusten i hela landet inom ramen för paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen”.

Nationella skolutvecklingsprogram

Regeringen har infört nationella skolutvecklingsprogram med kompetensutvecklings- och stödinsatser.

Lovskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola. Lovskola och läxhjälp är några exempel.