Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Förbättrad dagvattenhantering

I Nacka kommun byts asfalt på parkeringar ut mot betongarmerat gräs, och dagvattnet tas om hand lokalt.

Genom att asfalt byts ut mot betongarmerat gräs på parkeringsplatser utomhus filtreras dagvattnet inom den egna fastigheten och bidrar inte till ökade dagvattenflöden. Det betongarmerade gräset filtrerar nu vattnet istället för att som tidigare leda det ner till avloppsbrunnar, vilket Miljöpartiet i Nacka länge haft som förslag.

Dagvattenhanteringen i kommunen har även förbättrats på så vis att det numera tack vare förändrad styrning omhändertas lokalt i stenkistor och gröna tak istället för att gå med resterande avloppsvatten till rening i reningsverk.

Foto: Erik Forsberg (cc by 2.0)
https://www.flickr.com/...

Publicerad: 17 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Nacka

Förmånscykel för anställda i Nacka

Nacka
Nacka kommun erbjuder 4000 anställda en förmånscykel.

Fler bostäder för nyanlända i Nacka

Nacka
Idag beslutades om att ta bort parkeringsplatser för bilar och bygga bostäder för nyanlända istället.

Avgift för gatuparkering i centrala Nacka

Nacka
I centrala Nacka har det varit möjligt att parkera gratis på kommunens gator. Så är nu inte längre fallet.

I samma ämne

Centrum för hållbart byggande

Regeringen inrättar ett centrum för hållbart byggande, som ska ha fokus på renovering med användning av mer hållbara material.

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.

Skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Regeringen inför ett skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror. Då blir det billigare att reparera istället för att slänga och köpa nytt.