Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Fler ska få hjälp ur skuldfällan

Regeringen har föreslagit en ny skuldsanering som gör det lättare att ansöka om och genomgå skuldsanering.

Många människor har skulder som de har svårt att betala tillbaka. Det är ett problem som både påverkar de människor som drabbas och samhällsekonomin. Regeringen har föreslagit en ny skuldsanering som gör det lättare att ansöka om och genomgå skuldsanering. Med den nya lagen blir själva ansökningsprocessen lättare. Dessutom införs två betalningsfria månader och möjligheten till kortare avbetalningsplaner.

Regeringen har även gett i uppdrag till Konsumentverket att inrätta ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor för att stärka det förebyggande arbetet och se till att fler kan få hjälp innan de hamnar i överskuldsättning. Dessutom har Kronofogdemyndigheten fått ökade anslag för sitt arbete med överskuldsättning. Det handlar om 10 miljoner kronor för 2016 och 2017 och därefter 15 miljoner kronor årligen.

Fler ska få hjälp ut ur skuldfällan (regeringen.se)

Publicerad: 08 nov 2016

I samma ämne

Finansinspektionen prioriterar hållbar utveckling

Den finansiella sektorn möter en rad utmaningar och nya risker i och med klimathotet. Nu blir hållbar utveckling ett prioriterat område för Finansinspektionen

Branschstandard för fonders koldioxidavtryck

Genom dialog med branschen har regeringen drivit igenom en branschstandard för koldioxidredovisning med Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.

Skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Regeringen inför ett skatteavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror. Då blir det billigare att reparera istället för att slänga och köpa nytt.