Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Energisnål sjukhusbyggnad i Linköping

Region Östergötland får en av Sveriges energisnålaste sjukhusbyggnader.

I Linköping byggs nu ett helt nytt hus för samlad psykiatrisk vård och habilitering. Huset byggs som ett passivhus - en byggnad med minimalt energibehov vars uppvärmning främst sker genom att tillvarata den värme som alstras från människor, belysning och utrustning som finns i huset. Byggstart planeras till sommaren 2016 och ska stå färdigt 2018

Byggnaden på drygt 30 000 kvadratmeter kommer att ha en energianvändning på 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket är mindre än hälften av Boverkets krav på energianvändning för sjukhus. Det nya psykiatrihuset kommer i själv att producera en del av sitt energibehov via bland annat solceller på taket.

Foto: http://hallbarutvecklin...

Nytt psykiatrihus byggs som passivhus (regionostergotland.se)

Publicerad: 05 feb 2016
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Östergötland

Fossilfria investeringar

Östergötlands län
Region Östergötland ska nu ta miljöhänsyn i sina investeringar.

Lustgasdestruktion i Linköping och Norrköping

Östergötlands län
Region Östergötland minskar klimatutsläpp från lustgas.

Vård till papperslösa i Östergötland

Östergötlands län
Nu får papperslösa vård på lika villkor som svenska medborgare i hela region Östergötland.

I samma ämne

Unik satsning på E-hälsa i Skåne

Skåne län
Region Skåne har beslutat att göra en stor satsning inom e- och m-hälsoområde, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården.

Enköpings lasarett först ut med HBTQ-certifiering

Uppsala län
2016 blev Lasarettet i Enköping först i världen med en fullständig hbtq-certifiering.

Asylsökande vuxna kan söka privat tandvård

Uppsala län
Asylsökande vuxna ska i fortsättningen även kunna få tandvård hos privata tandläkare. Det har Vårdstyrelsen i Uppsala läns landsting beslutat.