Strategi för hållbar konsumtion

Regeringen lanserar en strategi för hållbar konsumtion.

Fossilbränslefri kollektivtrafik

Kalmar län
Från 2017 ska all busstrafik i Kalmar län vara fossilbränslefri.

Region Skåne lockar nya investerare med gröna obligationer

Akershus
Region Skåne kommer att ge ut gröna obligationer för klimatvänliga investeringar. Beslutet är ett viktigt steg för att rikta ytterligare resurser till att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle.
add Visa fler loop