Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Början på en giftfri förskola och skola i Karlstad

Miljöpartiet i Karlstad har tillsammans med de fyra borgerliga partierna drivit igenom ett politiskt initiativ för att börja fasa ut skadliga kemikalier ur förskola och skola.

Våren 2013 fick tre nämnder och förvaltningar i uppdrag att utarbeta en plan för att minska hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som berör barn och unga.

Kommunens tjänstemän har genomfört en inventering av samtliga 62 förskolor och diskuterat med alla 233 arbetsgrupper. Syftet har varit att få personalen att förstå vad skadliga kemikalier är, var de finns och hur de kan verka. Sedan har de tillsammans diskuterat vad som bör eller ska bytas ut på varje plats. Det har rensats ut bland annat leksaker, köksgeråd och de allra farligaste madrasserna och mattorna. Städning är ytterligare en viktig sak som diskuterats.

I vår nybyggnation blir det nu hårdare krav (samma som ska gälla i Värmlands landsting) och farligt material i äldre byggnader ska bytas ut med tiden. Dessutom har det förts en blogg med aktuell information och tips, där alla kunnat följa arbetet och få tips. I våras samlade man länsstyrelsen, Karlstads universitet och andra värmländska kommuner för att diskutera och berätta om arbetet.

De tre största fördelarna i arbetet har varit:
1. Engagerade och kompetenta tjänstemän som vetat hur de ska samarbeta mellan förvaltningar och kan, eller lär sig, ämnet.
2. Våra 25 "miljömiljoner" om året, som legat i en pott hos en nämnd, som används för just klimat-, natur- och miljöarbete.
3. Samtalen med personalen, där de får kunskap och faktiskt lär sig hur de kan göra för att själva fasa ut, och undvika, skadliga kemikalier.

Foto: Karlstads kommun

Kemikaliekoll Karlstad (skola.karlstad.se)

Publicerad: 21 okt 2015
Ändrad: 26 okt 2016

Nära Karlstads kommun

LED-lampor i offentlig belysning

Karlstad
Tack vare bättre belysning har Karlstads kommun minskat energianvändningen med 14 % och kostnaderna med 1,3 miljoner kronor sedan 2009.

Energieffektiviseringar i Karlstad

Karlstad
I början av mandatperioden 2006-2010 avsatte den rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor, främst inriktat på energieffektivisering.

Klimatkompensation i praktiken

Karlstad
Miljöpartiet har drivit fram ett initiativ om att skapa en klimatkompensationsfond. Tjänsteresor med bil och flyg ska klimatkompenseras och avgiften från resorna ska användas till projekt som motverkar utsläpp av växthusgaser.

I samma ämne

På väg mot giftfria vardagsmiljöer för barn

Lund
Genom kemikalieinventering och utbildning av personal skapas giftfri vardagsmiljö för barnen i Lund.

100 % ekologiskt till barn och unga

Oskarshamn
100 % ekologisk frukt och grönt till barn och ungdomar i Oskarshamns kommun.

Giftfria miljöer för våra barn

Regeringen satsar på sanering av förorenade områden och förstärker arbetet med att få bort farliga ämnen.