Läsa-skriva-räkna-garanti

Varje elev ska få det stöd som behövs för att få läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande matematikkunskaper.

Matlagning på plats i skolorna

Nacka
I Nacka kommun ska alla skolor laga mat på plats istället för att maten tillagas på annat håll och fraktas till skolan.

Högre lön till Sveriges lärare

Lärarna är nyckeln för att höja kunskapsresultaten i skolan. Regeringen satsar därför på högre lärarlöner.
add Visa fler loop