Mer kollektivtrafik

Regeringen investerar i stadsmiljöavtal som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt.

Kolet ska bort

Ladugårdsgärdet
Senast 2020 ska den sista kolbiten vara bränd i Fortums kolkraftverk i Värtahamnen. Det betyder att vi fasar ut Sveriges sjunde största utsläppskälla för koldioxid.

Giftfria miljöer för våra barn

Regeringen satsar på sanering av förorenade områden och förstärker arbetet med att få bort farliga ämnen.
add Visa fler loop